Feedback Annual Meeting 17. January 2020

Deltok du på Årsmøtet 17.01.2020? Ja
Nei 
Hva er ditt yrke?
Hvor er du ansatt?  
Hvordan opplevde du informasjonen i forkant av møtet?  
Hvordan opplevde du gjennomføringen av møtet?
Nevn minst en ting du syntes var bra, og en som var dårlig, slik at vi kan ta hensyn til eventuelle bevarings-/forbedringstiltak ved planlegging av neste møte.
 
Var lokalisasjonen av møtet bra? Ja
Nei 
Opplevde du møtets faglige innhold som interessant? Ja
Nei 
Hva opplevde du som mest interessant?  
Hva opplevde du som minst interessant?  
Hvordan kan nettverket være nyttig for deg?  
Hvordan vil du bidra til nettverket?  
Hvilke andre tilbakemeldinger har du til arrangørene av NIROs årsmøte?  Takk for din tilbakemelding!

 
Page visits: 160