Seminar for radiation therapists, February 9th 2023, Oslo University Hospital - Montebello

Welcome to a one-day seminar for radiation therapists, arranged by the Section for Radiation Therapy at Department of Oncology, OUH, and supported by NIRO. The seminar will cover various relevant topics, including clinical studies and proton therapy.

 

Time: February 9th, 2023

Place: Norwegian Radium Hospital, OUH, Research building (building K), Auditorium

Register here

 

Program:

12.30-13.00        Registrering og enkel servering

13:00-13:05        Velkommen og innledning ved fagkomitéen

13:05-13:35        Forelesning ved seksolog/stråleterapeut Line Storetvedt

13:35-13.55        Ung Kreft ved stråleterapeut Tone Lysfoss Kolstad.

 

13:55-14:00        Pause

 

14:00-14:20        Protonbehandling ved medisinsk fysiker Camilla Hægeland, hvor står vi i dag?

14:20-14.40        Kliniske studier ved Rita Halvorsen, Kreftforeningen.

14:40-14:50        Presentasjon av Master i Helse- og Teknologi ved Eric Sundqvist, OsloMet 

14:50-15:00        Oppsummering

15:00-15.30        Bespisning og sosialt samvær

 
Page visits: 3012